Centrum současné dramatiky

Centrum současné dramatiky

Centrum současné dramatiky bylo založeno v roce 2010 členy Divadla Letí a věnuje se podpoře nových dramat, která uvádí ve světových premiérách. Vizuální styl je založen na vrstvení autoportrétů osobností, které s CSD spolupracují a záznamů z jednání a schůzek. Každý portrétovaný dodává vlastní amatérskou fotografii, selfies předtím, než se tak jmenovaly.

 

Centrum současné dramatiky

identita